INTERNSHIP UKINTERNSHIP UK oferuje unikalne możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych oraz poprawienia znajomości języka angielskiego w największym europejskim centrum biznesu, jakim jest Londyn.
Jako podstawę odbywania praktyki przyjęto zasadę tzw. "on-the-job training". Na takiej zasadzie odbywają
praktyki i staże studenci (absolwenci) zarówno z Wielkiej Brytanii, państw członkowskich Unii Europejskiej,
jak i całego świata.
Programy typu Internship UK nie nakładają na pracodawców obowiązku wypłaty wynagrodzenia. Jednak
większość firm, stara się rewanżować swoim praktykantom za wykonaną pracę. Robią to zazwyczaj poprzez
refundację kosztów dojazdu do pracy (travelcard – ok. 30 GBP), bądź poprzez opłacanie posiłków w czasie
pracy, albo wypłacając kieszonkowe, którego wysokość z reguły wzrasta, jeżeli praktykant spełnia
wymagania i wykazuje się pożądanymi przez pracodawcę umiejętnościami.
Środki potrzebne na utrzymanie się i bieżące wydatki, praktykanci zdobywają najczęściej poprzez
dodatkową pracę, korzystając z możliwości jej legalnego podjęcia na terenie Wielkiej Brytanii. Z opinii
dotychczasowych Klientów wynika, że znalezienie dodatkowej pracy nie stanowi dla nich żadnego problemu.

Dla kogo?
Program skierowany jest zarówno do studentów, jak i absolwentów, dla których tego rodzaju praktyka, jako idealne uzupełnienie odbytych w Polsce studiów, będzie kolejnym krokiem ku karierze zawodowej.
Wiek uczestników: 18 – 28 lat.
Poziom języka: przynajmniej Intermediate.

Kiedy?
Program Internship UK trwa od 4 do 24 tygodni. Program dostępny jest cały rok. Praktykę rozpoczyna się w każdy poniedziałek.

Branże
Accounting & Auditing, Marketing, Human Resources, Computing & Information Technology, Import / Export, Engineering, Administration & Clerical, Insurance, Sales, Fashion, Advertising / Public Relations, Architecture, Finance, Languages, Travel & Tourism, Legal, Hotel & Catering oraz inne.

Opis praktyki
Praktykę odbywa się w wymiarze do 40 godzin tygodniowo (najczęściej 25-40), zazwyczaj między 9.00 a 17.00.
Większość praktyk odbywa się na stanowiskach biurowych, choć wszystko ostatecznie zależy od wybranej branży i propozycji konkretnej firmy. Praktykanci zdobędą wiedzę z zakresu terminologii używanej w firmie, poznają zasady organizacji i podziału zadań, zasady prowadzenia służbowych rozmów telefonicznych i korespondencji biznesowej za pomocą tradycyjnych oraz internetowych środków komunikacji, oraz inne elementy szeroko pojętej brytyjskiej kultury biznesu.
Obowiązki praktykanta głównie związane są z pomocą w sprawach administracyjnych w określonym dziale firmy oraz zaangażowaniem w typowe codzienne obowiązki pracownika, tak, aby możliwe było poznanie praktycznego aspektu pracy w firmie angielskiej, oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego.
Praktykant może również pomagać w realizacji różnego typu projektów i badań. Należy pamiętać, że zazwyczaj, w początkowym okresie programu, praktykanci nie mają bezpośredniego kontaktu z klientami lub pracą nad rozwojem kampanii reklamowej i marketingu firmy.

Ceny
Cena programu Internship UK:
• 249 GBP + 500 PLN

Cena zawiera:
• konsultacje przy wyborze najlepszej opcji programu;
• rejestrację u organizatora;
• znalezienie "placementu", czyli miejsca odbywania praktyki;
• zaaranżowanie interview (rozmowy kwalifikacyjnej) w firmie;
• opiekę i wsparcie podczas odbywania praktyki;
• pomoc w znalezieniu zakwaterowania (rodziny)

Rezerwacja

Podstawą do rezerwacji programu jest przesłanie na adres kursy@victoriatravel.pl kwestionariusza zgłoszeniowego, CV i listu motywacyjnego oraz wpłata zaliczki. Aplikację należy złożyć przynajmniej 5 tygodni przed planowaną datą wyjazdu.

 
 

Newsletter

Nauka w Wielkiej Brytanii

Praca w Anglii

Praktyki i staże zawodowe

Rezerwacja

Porady