Internship FranceINTERNSHIP FRANCE oferuje unikalne możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego oraz poprawienia praktycznej znajomości języka francuskiego w trakcie odbywania praktyki we francuskim przedsiębiorstwie.

To idealny program dla ludzi ciekawych świata i nowych wrażeń, chcących zainwestować w siebie poprzez rozwijanie dotychczas nabytych wiedzy i umiejętności zawodowych. Program jest również niepowtarzalną szansą na poznanie kultury, tradycji i życia we współczesnej Francji.
Organizator współpracuje z wieloma firmami z różnych branż i dziedzin z terytorium całej Francji. Jednak najczęściej praktyki odbywają się w Paryżu i okolicach stolicy Francji.
Organizator decyduje o przyjęciu kandydata w oparciu o wyniki testu językowego. Jeśli poziom języka jest niewystarczający, praktykant może uczestniczyć w dodatkowym kursie językowym przed rozpoczęciem praktyki.

Dla kogo?

Udział w programie mogą wziąć studenci i absolwenci różnych kierunków.
Wiek uczestników: od 18 do 30 lat.
Poziom języka: przynajmniej Upper-intermediate.

Kiedy?

Czas trwania praktyki: od 4 do 24 tygodni.
Osoby chcące wyjechać na okres powyżej 3 miesięcy powinny ubiegać się o francuską wizę.
Branże Sales, Marketing, Administration, Accounting, Tourism, Fashion, IT, Industry, Agriculture, Law, Advertising, Translation.
Jeśli na liście brakuje Twojej branży, przyślij do nas swoje CV. Spróbujemy Ci pomóc.

Opis praktyki

Organizator programu przyjął za formę odbywania praktyk tzw. „on-the-job training”, co oznacza, że firmy nie są zobowiązane do wypłaty wynagrodzenia. Praktykanci wykonują swoją pracę na zasadzie wolontariatu i nie powinni oczekiwać od firm przyjmujących wypłaty wynagrodzenia. Na takiej zasadzie odbywają praktyki i staże studenci (absolwenci) z krajów całego świata.
Po rozmowie kwalifikacyjnej, praktykant podpisuje z firmą kontrakt szkoleniowy. Praktyki odbywają się w wymiarze od 30 do 35 godzin w tygodniu. Podczas praktyki regularnie sporządzane są raporty z jej przebiegu, a na zakończenie tworzy się raport podsumowujący osiągnięcia praktykanta.
Jeśli po minimum dwóch tygodniach praktyki istnieją racjonalne powody (uzasadnione na piśmie), dla których znaleziona firma praktykantowi nie odpowiada, organizator znajdzie następną firmę najszybciej, jak to będzie możliwe.

Opcje dodatkowe

Kurs językowy w Paryżu – 20 lekcji / tydzień
Zakwaterowanie na czas kursu – rodzina francuska, pokój jednoosobowy ze śniadaniem.

Ceny

Cena programu INTERNSHIP FRANCE

  • 1 – 2 miesięcy: 650 euro,
  • 3 – 4 miesięcy: 850 euro,
  • 5 – 6 miesięcy: 1100 euro.

Kurs językowy: 1 tydzień – 280 euro, 2 tygodnie – 480 euro, 3 tygodnie – 720 euro, 4 tygodnie – 860 euro, dodatkowy tydzień – 215 euro.
Zakwaterowanie podczas kursu: pokój jednoosobowy ze śniadaniem – 257 euro / tydzień.
Cena zawiera:

  • konsultacje przy wyborze najlepszej opcji programu;
  • rejestrację u organizatora;
  • znalezienie „placementu”, czyli miejsca odbywania praktyki;
  • zaaranżowanie interview (rozmowy kwalifikacyjnej) w firmie;
  • opiekę i wsparcie podczas odbywania praktyki;
  • certyfikat na zakończenie programu;
  • OPCJONALNIE: kurs językowy i zakwaterowanie.

Rezerwacja

Podstawą do rezerwacji programu jest przesłanie na adres kursy@victoriatravel.pl kwestionariusza zgłoszeniowego, CV i listu motywacyjnego oraz wpłata zaliczki.
Dokumenty powinny zostać złożone na co najmniej 8 tygodni przed rozpoczęciem programu.
Ostateczną decyzje o przyjęciu na program podejmuje organizator we Francji na podstawie dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy telefonicznej w języku francuskim.
 
 

Newsletter

Nauka w Wielkiej Brytanii

Praca w Anglii

Praktyki i staże zawodowe

Rezerwacja

Porady