Callan School of EnglishOpis i lokalizacja

Callan School of English ucząca języka angielskiego metodą Callana, jest największą prywatną szkołą tego typu w Europie. Szkoła zlokalizowana jest w ruchliwym centrum miasta, dzięki czemu uczniowie szkoły mają możliwość zrobienia i zobaczenia wielu atrakcyjnych rzeczy.

Szkoła wydaje każdemu uczniowi pisemną gwarancję osiągnięcia danego poziomu, oraz zdania egzaminów Cambridge w przeciągu jednej czwartej czasu, jaki zajęłoby to w innych szkołach w Londynie (nie posługujących się metodą Callana). Gwarancja obejmuje również inne egzaminy o tym samym stopniu trudności, co egzaminy Cambridge. W przypadku nie zdania egzaminu, szkoła gwarantuje darmowe lekcje, aż do osiągnięcia sukcesu. Odsetek uczniów pomyślnie zdających te egzaminy w naszej szkole wynosi aż 95%.

Mocne strony Callan School of English:

  • nauka rewolucyjną metodą Callana
  • lokalizacja w centrum miasta
  • gwarancja na piśmie osiągnięcia sukcesu na egzaminach
  • doskonała opinia o szkole

Wybierając tą szkołę, weź także pod uwagę, że:

  • to duża szkoła – niektórzy mogą się czuć zagubieni

Lokalizacja

Szkoła Callana znajduje się na Oxford Street, na przeciwko centrum handlowego – The Plaza. Aby dostać się tam metrem, należy wysiąść na stacji Oxford Circus i skierować się na wschód, w stronę stacji Tottenham Court Road (ok. 300 m ); lub wysiąść na stracji Tottenham Court Road i kierować się w stronę stacji Oxford Circus.

Zobacz także:

 
 

Newsletter

Nauka w Wielkiej Brytanii

Praca w Anglii

Praktyki i staże zawodowe

Rezerwacja

Porady